ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«ZAKAZ GREEN»
1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКАЗ ЮКРЕЙН» - юридична особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 70; поштова адреса: 01103, м. Київ, Україна, вул. Залізничне шосе, буд. 2А, ідентифікаційний номер 41276064, ІПН 412760626559.

1.2. «Організатор Акції» - ТОВ «ЗАКАЗ ЮКРЕЙН».

1.3. «Територія проведення Акції» - м. Київ та передмістя за доступними зонами доставки.

1.4. «Акція» - захід під назвою «Zakaz Green», що проводиться згідно умов цих Правил.

1.5. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.

1.6. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого діють умови Акції, що зазначені у цих Правилах.

1.7. «Послуга доставки»/«Сервіс zakaz.ua» - комплекс послуг зі збору, придбання та доставки товарів (замовлення) додому, в офіс (до дверей) за доступним розкладом та в межах доступних зон доставки із мереж супермаркетів Ашан, Новус, Варус, МегаМаркет, Екомаркет, Сітімаркет, Космос.

1.8. «Вартість послуги доставки» – винагорода за надання Послуги доставки, що розраховується на основі діючих тарифів, та зазначається під час оформлення замовлення на веб-сайті zakaz.ua.

1.9. «Промокод» - унікальний пароль, згенерований організатором Акції, що є поєднанням цифр та/або літер, вводиться при оформленні Замовлення у відповідне поле на веб-сайті zakaz.ua та надає учаснику Акції право отримати Послугу доставки зі знижкою на умовах Акції.

1.10. «Клієнт Сервісу zakaz.ua» - зареєстрований на сайті zakaz.ua клієнт, який оформив замовлення товарів через Сервіс zakaz.ua, оплатив та отримав доставку такого замовлення/замовлень.

1.11. «Учасник Акції» - фізичні та юридичні особи, які є Клієнтами Сервісу zakaz.ua та відповідають вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконали всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Організатором та виконавцем Акції є ТОВ «ЗАКАЗ ЮКРЕЙН». Організатор та виконавець Акції може залучати співвиконавців Акції.

2.2. Строк проведення Акції – з «01» квітня 2021 року по «31» грудня 2021 року включно.

2.3. Акція проводиться на території м. Києва та передмістя за доступними зонами доставки.

2.4. В Акції приймають участь особи, які є Клієнтами Сервісу zakaz.ua та відповідають усім вимогам та умовам Акції.3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

3.1. Акційні умови автоматично поширюються на Клієнтів Сервісу zakaz.ua, які зареєстровані на сайті zakaz.ua, оформили замовлення товарів через Сервіс zakaz.ua, оплатили та отримали доставку такого замовлення/замовлень.

3.2. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

3.3. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції, зазначені в Розділі 4, та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції Клієнту Сервісу zakaz.ua, який відповідає всім вимогам Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом строку дії Акції:

4.1.1. Здійснити покупку на будь-яку суму на сайті zakaz.ua у будь-якій мережі магазинів.

4.1.2. При отриманні доставленого замовлення обміняти використані пластикову тару та пакування на промокод номіналом 15 грн., що надає право на знижку на наступне замовлення.

4.2. Строк дії промокоду – 30 календарних днів.

4.3. Кур'єр приймає лише поліетиленові пакети та ПЕТ пляшки. Увесь «пластик» має бути чистим: поліетиленові пакети мають бути сухими та без сміття всередині. ПЕТ пляшки - чисті, без рідини у середині, зім'яті, що необхідно для їх подальшого транспортування.

4.4. Мінімальна кількість «пластику», яка може бути передана кур'єру, становить один поліетиленовий пакет, наповнений вторинною сировиною.

4.5. Максимально кур'єр зможе прийняти таку кількість відходів, яка поміститься в обидві руки. Запакуйте вашу тару з урахуванням цього обмеження.

4.6. Отриманий промокод може бути застосований Клієнтом протягом строку дії Акції один раз під час оформлення замовлення на сайті zakaz.ua.

4.7. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.5. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

5.1. Інформування про умови Акції згідно даним Правилам здійснюється наступним чином:

5.1.1. шляхом їх розміщення на веб-сайті zakaz.ua.

5.2. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та інформування будь-яким із способів, зазначених у п. 5.1. даних Правил.6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

6.1. Права Учасника Акції:

6.1.1. Ознайомитися з даними Правилами.

6.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

6.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку.

6.2. Обов'язки Учасника Акції:

6.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Обов'язки Організатора Акції:

7.1.1. Виконувати умови Акції відповідно до цих Правил.

7.2. Права Організатора:

7.2.1. Відмовити у наданні знижки на послугу доставки на умовах Акції у випадку недотримання Учасниками умов цих Правил.

7.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т.ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово- промислової палати України чи іншого компетентного органу.

7.4. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Організатор Акції залишає за собою право в односторонньому порядку достроково припинити (скасувати), зупинити проведення Акції та змінювати дані Правила.

8.2. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.

8.3. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Учасником Акції скористатись наданим промокодом Учасником Акції з будь-яких незалежних від Організатора причин протягом строку дії Акції.

8.4. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 5.1. даних Правил.

8.5. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз'яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.