ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«РОЗІГРАШ ТОПОВОГО СМАРТФОНУ ВІД ZAKAZ.UA»
1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. Організатором та Виконавцем акції «Розіграш топового смартфону від Zakaz.ua» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКАЗ ЮКРЕЙН», ідентифікаційний код 41276064; місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 70; поштова адреса: 01103, м. Київ, Україна, вул. Залізничне шосе, буд. 2А (надалі - «Виконавець»).

1.2. «Акція» - маркетинговий захід під назвою «Розіграш топового смартфону від Zakaz.ua», що проводиться Виконавцем згідно цих Правил на сайті zakaz.ua. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.

1.3. «Сервіс zakaz.ua» – комплекс послуг зі збору, придбання та доставки товарів із супермаркетів додому, в офіс (до дверей) за доступними зонами та розкладом доставки.

1.4. «Учасник Акції» – громадяни України, які досягли повноліття (18 років) на момент проведення Акції та виконали вимоги, передбачені цими Правилами, для участі в Акції.

1.5. «Переможець Акції» - Учасник Акції, який отримав право на Подарунок відповідно до Розділів 4 та 5 даних Правил.

1.6. «Подарунок» - смартфон iPhone 12.2. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Акція проводиться на території України, за винятком: території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014; та ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №1085-р (надалі - «Територія проведення Акції»). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Виконавця Акції гарантувати належне проведення Акції в цих регіонах.

2.2. Акція проводиться: з 00 год. 00 хв. 18 травня 2021р. до 23 год. 59 хв. 31 травня 2021р. за Київським часом (надалі — «Строк проведення Акції»).

2.3. Дата підведення підсумків Акції (проведення розіграшу Подарунку) – 01 червня 2021 р.3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції можуть бути:

3.1.1. особи, що є громадянами України;

3.1.2. особи, які досягли повноліття (18 років) на момент проведення Акції;

3.1.3. особи, які постійно проживають на Території проведення Акції;

3.1.4. особи, які дотримуються всіх умов Акції, зазначених в цих Правилах (надалі -«Учасник» або разом «Учасники»).

3.2. Учасниками Акції, незалежно від виконання ними умов цих Правил, не визнаються:

3.2.1. працівники Виконавця і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.2.2. особи, що не є громадянами України;

3.2.3. особи, які не досягли повноліття (18 років) на момент проведення Акції, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.2.4. особи, що не проживають на Території проведення Акції на постійній основі;

3.2.5. особи, які не виконують Правил акції.

3.3. Учасники Акції під час участі в Акції зобов'язуються:

3.3.1. дотримуватись вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.3.2. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомірність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

3.4. Надання Учасником Акції невірних / неіснуючих / недостовірних / чужих даних, у т. ч. вигаданих, звільняє Виконавця від обов'язку вручити/надіслати Подарунок, передбачений умовами цієї Акції. Учасник, який здобув право на отримання Подарунку, але надав невірні / неіснуючі / недостовірні / чужі дані, втрачає право на отримання Подарунку.4. ВИКОНАННЯ УЧАСНИКОМ УМОВ АКЦІЙ

4.1. Для участі в Акції Учасник/Учасники повинні відповідати вимогам, встановленим пп. 3.1., 3.1.1.- 3.1.4. цих Правил та виконати наступні дії:

4.1.1. бути зареєстрованим користувачем сайту zakaz.ua;

4.1.2. зазначити свої актуальні контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти) в своєму обліковому записі на сайті zakaz.ua. Користувачі сайту без зазначених діючих контактних даних не приймаються до участі в Акції;

4.1.3. зробити замовлення та придбати товари через сайт zakaz.ua на суму від 800 грн.

4.2. Дані Учасників Акції (зробленого ними замовлення) автоматично вносяться Виконавцем до Бази даних Акції (надалі – «База Акції»). Модерацію Бази Акції здійснює Виконавець. До Бази Акції вносяться дані Учасників, які виконали умови Акції, зазначені в пп. 4.1, 4.1.1 - 4.1.3 цих Правил.

4.3. Вартість придбання товарів, вказана в п. 4.1.3. Правил, не включає вартість доставки.5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

5.1. Переможці Акції, які отримають право на Подарунок, визначаються 01 червня 2021р. на основі Бази Акції серед Учасників Акції, які відповідають вимогам, встановленим пп. 3.1., 3.1.1.- 3.1.4. цих Правил та виконали усі умови Акції, зазначені у пп. 4.1, 4.1.1 - 4.1.3 цих Правил.

5.2. Переможці Акції визначаються шляхом випадкового комп'ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org з Бази Акції.

5.3. Переможцем Акції визнається одна особа.

5.4. Переможець оголошується не пізніше наступного дня після закінчення Акції шляхом розміщення інформації на сайті zakaz.ua.

5.5. Виконавець повідомляє Переможця про перемогу в Акції за контактними даними, вказаними Переможцем в обліковому записі на сайті zakaz.ua.

5.6. Виконавець має право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції у випадку виникнення сумнівів у виконанні таким Учасником Акції цих Правил, або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил та/чи надання неправдивих відомостей щодо себе, а також у разі коли надані відомості не дають змоги ідентифікувати особу.6. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД

6.1. Подарунковий фонд Aкції складає: 1 (один) смартфон iPhone 12.

6.2. Характеристики Подарунку Акції визначаються на розсуд Виконавця Акції та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарунку Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок Акції обміну та поверненню не підлягає.

6.3. Опис та характеристика Подарунку (склад, вага, розмір, зовнішній вигляд, тощо) визначаються Виконавцем Акції самостійно та можуть бути змінені без попередніх повідомлень. Подарунок може також відрізнятися за формою та кольором від зображення в електронних та друкованих матеріалах.

6.4. Подарунок може бути отриманий Переможцем Акції тільки за умови виконання умов Акції.7. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ ПЕРЕМОЖЦЕМ АКЦІЇ

7.1. У випадку, якщо Учасник Акції став Переможцем, він повідомляється про це Виконавцем протягом 3 (трьох) календарних днів з дати оголошення Переможця за контактними даними (телефон, електронна пошта, вказаними Учасником акції в своєму обліковому записі на сайті zakaz.ua).

7.2. Для отримання Подарунку Переможець повинен надати Виконавцеві наступні документи/інформацію:

- прізвище, ім'я, по-батькові (повністю);

- скан-копію паспорта громадянина України. Копія паспорта повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора;

- скан-копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

- номер відділення служби доставки «Нова пошта», в яке буде надісланий Подарунок;

- контактний (мобільний) номер телефону.

7.3. Подарунок надсилається Переможцю Акції, який виконав усі умови цих Правил, службою доставки «Нова пошта» на відповідне відділення «Нової пошти» за адресою, вказаною Переможцем відповідно до п.7.2 цих Правил. Подарунок надсилається протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання Виконавцем необхідних документів та інформації від Переможця Акції згідно п. 7.2 даних Правил, силами та за рахунок Виконавця.

7.5. Учасники/Переможці Акції несуть особисту відповідальність за достовірність інформації, наданої Виконавцю.

7.5. Після отримання наданих Переможцем документів/інформації згідно п. 7.2 цих Правил, Виконавець здійснює їх перевірку. Підтвердження або відхилення документів/інформації повідомляється Переможцю шляхом індивідуального повідомлення не пізніше ніж через 1 (один) календарний день з моменту розгляду документів/інформації Виконавцем. У разі виявлення некоректності наданих Переможцем документів/інформації, хоча б по одному із підпунктів п.7.2. цих Правил, така особа за рішенням Виконавця може втратити статус Переможця Акції та право на отримання Подарунку. При необхідності уточнення інформації щодо Переможця, час розгляду документів та інформації Виконавцем збільшується до момента отримання відповіді Переможця та надання останнім необхідної інформації, але не довше, ніж 10 (десять) календарних днів.

7.6. Заявка Учасника Акції може бути відхилена у наступних випадках:

7.6.1. Переможець надав документи та інформацію, які не відповідають п.7.2. цих Правил;

7.6.2. при недотриманні умов цих Правил.

7.7. У разі неможливості отримання Переможцем Акції Подарунку з причин, що не залежать від Виконавця, в тому числі, через збої у роботі поштових служб, служб зв'язку, комп'ютерних систем, а також у разі виникнення форс-мажорних обставин: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та/або стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо); або непередбачених ситуацій, що відбуваються незалежно від волі і бажання однієї зі сторін (війна, теракти, блокада, страйк, антитерористична операція, окупація територій, тощо), Виконавець звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин, а такий Подарунок використовується Виконавцем на власний розсуд.

7.8. Виконавець має право відмовити у видачі Подарунку Переможцю, якщо такий Переможець не виконав умов цих Правил. При цьому такий Переможець не має права на одержання від Виконавця будь-якої компенсації.

7.9. Виконавець не несе відповідальності щодо подальшого використання наданих Переможцям Подарунків після їх одержання, жодних гарантійних зобов'язань щодо якості товарів/послуг, що надані третіми особами, за неможливість Переможця скористатись наданим Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.

7.10. У випадку, якщо до 10 червня 2021 р. (включно) Виконавцю не вдається зв'язатись із Переможцем акції для повідомлення Переможцю деталей отримання Подарунку, або сам Переможець акції не повідомить про намір отримати Подарунок та/або відмовиться від Подарунку, Виконавець має право визначити іншого Переможця акції, який є наступним у списку у якому вказано Переможця, згенерованому за допомогою Інтернет-сайту random.org.8. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ АКЦІЇ

8.1. Відмовити Учаснику Акції в участі у випадку, якщо персональний обліковий запис Учасника на сайті zakaz.ua буде визнано недостовірним, а саме: з'ясується той факт, що інформація про Учасника в його обліковому записі відрізняється від інформації, наданої Учасником відповідно до п. 7.2. даних Правил.

8.2. Відмовити в наданні Подарунку та позбавити права отримати відповідний Подарунок обраному відповідно до цих Правил Переможцю Акції, який не надав згідно з п.7.2 цих Правил необхідні документи/інформацію та/або надав неправдиві або неповні дані.9. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ АКЦІЇ

9.1. Провести Акцію в порядку, передбаченому цими Правилами.

9.2. Передати Подарунок Переможця Акції, який виконав всі умови Акції відповідно до цих Правил.10. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ

10.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує свою згоду на обробку наданої ним з метою участі в даній Акції інформації (персональних даних), а саме згоду на збирання, зберігання, використання та обробку такої інформації, а також її передачу третім особам з метою проведення цієї Акції на умовах, викладених в цих Правилах.

10.2. Обробка персональних даних Учасників Акції відбувається в межах і спосіб встановлений Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. (надалі - Закон України № 2297-VI).

10.3. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує свою згоду на безкоштовне використання Виконавцем наданої Учасником інформації, його персональних даних з маркетинговою метою (в т.ч. шляхом передачі третім особам), у відповідності до вимог чинного законодавства України зокрема: на безоплатне використання його імені, прізвища або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації в засобах масової інформації; надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при реєстрації, повідомлень, в т.ч. рекламного характеру, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання (вказане використання не відшкодовується Виконавцем та/або будь-якою третьою особою). Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час та у зв'язку з проведенням Акції, є власністю Виконавця і використовуються останнім без будь-якого відшкодування Учасникам. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв'язку з виконанням цього пункту Правил, належать Виконавцю.

10.4. Персональні дані Учасників Акції використовуються виключно Виконавцем або уповноваженими ним особами (які діють на підставі угод про нерозголошення конфіденційних даних) у зв'язку з проведенням цієї Акції та виключно в рамках проведення Акції, і не надаються жодним третім особам для цілей, не пов'язаних з цією Акцією. Виконавець або уповноважені ним особи зобов'язані дотримуватись режиму конфіденційності всіх персональних даних, наданих Учасниками Акції та вживати заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону України № 2297-VI.

10.5. Правила та Умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем протягом усього терміну проведення Акції у випадку їх затвердження та опублікування Виконавцем на сайті zaka.ua. Такі зміни та/або доповнення набувають чинності з моменту опублікування.

10.6. Виконавець залишає за собою право в будь-який час призупинити або припинити дію Акції, повідомивши про це Учасників Акції не пізніше, ніж за 1 (один) календарний день шляхом розміщення відповідної інформації на сайті zakaz.ua.

10.7. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Виконавця будь-якої компенсації.

10.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких невирішених питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем.

10.9. Виконавець не компенсує Учасникам Акції вартість послуг операторів, що надають послугу доступу до мережі Інтернет, та не несе відповідальність за збої в роботі операторів.