ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«ЩАСЛИВИЙ
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ»
1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКАЗ ЮКРЕЙН» - юридична особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 70; поштова адреса: 01103, м. Київ, Україна, вул. Залізничне шосе, буд. 2А, ідентифікаційний номер 41276064, ІПН 412760626559.

1.2. «Організатор Акції» - ТОВ «ЗАКАЗ ЮКРЕЙН».

1.3. «Територія проведення Акції» - територія України за доступними зонами доставки.

1.4. «Акція» - захід під назвою «Щасливий день народження», що проводиться згідно умов цих Правил.

1.5. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.

1.6. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого діють умови Акції, що зазначені у цих Правилах.

1.7. «Послуга доставки»/«Сервіс zakaz.ua» - комплекс послуг зі збору, придбання та доставки товарів (замовлення) додому, в офіс (до дверей) за доступним розкладом та в межах доступних зон доставки із мереж супермаркетів, представлених на сайті zakaz.ua.

1.8. «Вартість послуги доставки» – винагорода за надання Послуги доставки, що розраховується на основі діючих тарифів, та зазначається під час оформлення замовлення на веб-сайті zakaz.ua.

1.10. «Клієнт Сервісу zakaz.ua» - зареєстрований на сайті zakaz.ua клієнт, який оформив замовлення товарів через Сервіс zakaz.ua, оплатив та отримав доставку такого замовлення/замовлень.

1.11. «Учасник Акції» - фізичні особи, які є Клієнтами Сервісу zakaz.ua та відповідають вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконали всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.2.
ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ


2.1. Організатором та виконавцем Акції є ТОВ «ЗАКАЗ ЮКРЕЙН». Організатор та виконавець Акції може залучати співвиконавців Акції.

2.2. Строк проведення Акції – з «15» квітня 2021 року по «31» грудня 2021 року включно.

2.3. Акція проводиться на території України за доступними зонами доставки.

2.4. В Акції приймають участь особи, які є Клієнтами Сервісу zakaz.ua та відповідають усім вимогам та умовам Акції.3.
УЧАСТЬ У АКЦІЇ


3.1. Акційні умови поширюються на Клієнтів Сервісу zakaz.ua.

3.2. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

3.3. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції, зазначені в Розділі 4, та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Акція призначена для іменинників, які можуть отримати знижку на Послуги доставки з нагоди свого Дня народження, розміром 69 грн. Знижка не розповсюджується на доплату за вагу.

4.2. Для отримання знижки Учаснику акції необхідно оформити замовлення на доставку і вказати в коментарі до нього про своє бажання взяти участь в акції за 7 днів до і 7 днів після Дня народження.

4.3. При отриманні доставленого замовлення Учаснику акції необхідно пред'явити паспорт кур'єру.

4.4. Прийняти участь в Акції можливо 1 раз протягом календарного року.

4.5. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.5. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ


5.1. Інформування про умови Акції згідно даним Правилам здійснюється наступним чином:

5.1.1. шляхом їх розміщення на веб-сайті zakaz.ua.

5.2. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та інформування будь-яким із способів, зазначених у п. 5.1. даних Правил.6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

6.1. Права Учасника Акції:

6.1.1. Ознайомитися з даними Правилами.

6.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

6.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку.

6.2. Обов'язки Учасника Акції:

6.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Обов'язки Організатора Акції:

7.1.1. Виконувати умови Акції відповідно до цих Правил.

7.2. Права Організатора:

7.2.1. Відмовити у наданні знижки на послугу доставки на умовах Акції у випадку недотримання Учасниками умов цих Правил.

7.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т.ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово- промислової палати України чи іншого компетентного органу.

7.4. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Організатор Акції залишає за собою право в односторонньому порядку достроково припинити (скасувати), зупинити проведення Акції та змінювати дані Правила.

8.2. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.

8.3. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Учасником Акції скористатись наданим промокодом Учасником Акції з будь-яких незалежних від Організатора причин протягом строку дії Акції.

8.4. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 5.1. даних Правил.

8.5. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз'яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.